Ordensregler

Ordensregler for Grundejerforeningen Frøhaven

Som et led i bestræbelserne for at skabe god ro og orden i Frøhaven, er der i det følgende opstillet et ordensreglement for Frøhaven’s beboere. Reglerne er godkendt på generalforsamlingen den 16. februar 2006 – og som følge heraf gældende for alle grundejere/beboere i Frøhaven.
Enhver beboer må i egen interesse følge disse regler, idet det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Fællesarealer

Alle grønne fællesarealer tilhørende grundejerforeningen Frøhaven skal behandles på en pæn og ordentlig måde og alle opfordres til at værne om områdets udseende og vise hensyn overfor andre besøgende (til legepladsen).
Legeredskaber skal anvendes til de formål der er naturligt for disse.
Affald mv. skal enten medtages eller smides i affaldssækken placeret ved indgangen til legepladsen.
Adgang til legepladsen skal ske ved indgangen ved stamvejen til Frøhaven eller via ”skoven” i modsat ende af legepladsen.
Hunde må gerne medtages på fællesarealerne, men skal holdes i snor på legepladsen såfremt der er andre brugere på legepladsen.
Alle hunde efterladenskaber SKAL medtages.
Eventuelt hærværk på beplantning og legeredskaber vil blive forlangt erstattet såfremt skadevolderen pågribes.

Anvendelse af maskiner og anden støj – udendørs

Maskiner og anden støj som kan være generende for naboer må kun anvendes i tidsrummene:

Hverdage                      0800-1800

Lørdage                          0800-1800

Søn- og helligdage   1000-1600

Parkering

Parkering af egen bil/biler bør ske på egen grund – jf. lokalplanen skal alle have plads til min. 2 køretøjer på egen grund – parkerings arealerne på den ene side af Frøhaven skal friholdes til gæster og andre med kortvarig ophold i Frøhaven, samtidig henstilles det, at eventuel parkering på parkerings arealerne sker på en sådan måde, at der kan ske uhindret fri passage af andre køretøjer.
Parkerings arealerne må derfor heller ikke anvendes til oplagring af materialer – kun kortvarig i forbindelse med aflæsning – alle egne materialer skal oplagres på egen grund.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 16. februar 2006

Velkommen til GF Frøhavens hjemmeside