Nyttig viden og fælles hensyn

Enhver parcelejer er ifølge gældende kommunale regler pligtige til at sørge for at:

Rydde sne, træffe foranstaltninger mod glat føre på veje og fortove, fjerne ukrudt samt fjerne affald, der er til gene for færdslen. Der henstilles til, at man først stiller storskrald mv. ud til afhentning så sent som muligt. Dels fordi det ikke ser pænt ud, men også at vi risikerer at få unødigt besøg af klunsere.

Hvis man er ejer af husdyr, henstilles det til, at disse ikke er til gene for de andre beboere.

Der henstilles også til at beboere samt deres gæster til disse overholder hastigheds begrænsningen. Der køres ofte for stærkt og der er beboere, der har små børn.

Velkommen til GF Frøhavens hjemmeside